CrossFit Maze WOD 12.08.14

Paladin CrossFit Group

Crossfit WOD:

Отжимания на брусьях с весом 5х5

“Елена”
Три раунда на время:
бег 400 метров,
21 мах гири 24кг (или гантели 24кг),
12 подтягиваний.

Crossfit

Бег