CrossFit Maze WOD 08.04.14

Paladin CrossFit Group

Crossfit WOD:

Отжимания на полу с весом 1-1-1-1-1-1-1
Демо: http://www.youtube.com/watch?v=hY8HrMhtjAQ

Затем 10 минут АМРАП:

  • 10 отжиманий от пола
  • 30 приседаний

8qpn1AD-TDg